X

تکریم ارباب رجوع

جهت مشاهده خدمات تکریم ارباب رجوع سازمان امور مالیاتی کشور روی لینک های زیر کلیک کنید.

منشور حقوق شهروندی

راهبرد مشارکت سازمان امور مالیاتی کشور

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری

منشور حقوق مودیان