X

دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی

دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
 
آگهی دعوت به تشکیل پرونده برای داوطلبان پذیرفته شده در آزمون ورودی سال1399جامعه ...

بسمه تعالی اطلاعیه اگهی دعوت به تشکیل پرونده برای داوطلبان پذیرفته شده در آزمون ورودی سال 1399 ...

تاریخ و زمان

تاریخ: شنبه، 10 آبان 1399

ساعت: 10:26

تمدید مهلت ثبت نام سومین آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 
تمدید مهلت ثبت نام سومین آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

پیرو انتشار اطلاعیه راهنمای ثبت نام مورخ 99/03/18 و 99/03/20 بدین وسیله به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و ...

تاریخ و زمان

تاریخ: یکشنبه، 01 تیر 1399

ساعت: 09:14

آدرس سایت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 
آدرس سایت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

https://www.iactc.ir/

تاریخ و زمان

تاریخ: یکشنبه، 01 تیر 1399

ساعت: 09:05

 
اطلاعیه سومین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

سومین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایرانهیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیات...

تاریخ و زمان

تاریخ: یکشنبه، 18 خرداد 1399

ساعت: 11:52

 
ثبت نام متقاضیان عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

اشخاصی که حائز شرایط مندرج و تکمیل برگ درخواست و ارسال مدارک جهت عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی...

تاریخ و زمان

تاریخ: چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1396

ساعت: 11:45