X
هوشمندسازی نظام مالیاتی
 

هوشمندسازی نظام مالیاتی

دوشنبه، 30 فروردین 1400 | Article Rating

مالیات پاک‌ترین، مطمئن‌ترین، و سالم‌ترین منبع تامین مالی دولت‌هاست و ‌به‌دلیل اینکه جنبه درون‌زایی و پایداری اقتصادی را ‌به‌همراه دارد، بهترین نسخه برای رهایی اقتصاد از درآمدهای نفتی شناخته ‌می‌شود. درآمدهای مالیاتی می‌تواند علاوه بر رفع مشکلات مربوط به کسری بودجه سنواتی، بسیاری مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور را که به درآمدهای نفتی مربوط است نیز حل کند. پرداخت مالیات عادلانه‌ترین و منصفانه‌ترین روش اداره کشور است. ‌ ازاین‌رو، ضرورت اصلاح نظام مالیاتی و همچنین تحول‌آفرینی در این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است. البته با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر در این بخش اقدامات مناسبی صورت گرفته است،ولی ‌همچنان با وضع مطلوب و استانداردهای جهانی فاصله داریم. تحقق آنچه در دنیا با عنوان نظام مدرن و هوشمند مالیاتی شناخته ‌می‌شود، نیازمند انجام اقدامات بنیادین در نحوه مالیات‌ستانی و همچنین شیوه اجرای فرایندهای مالیاتی است.

هوشمندسازی نظام مالیاتی به معنای وصول مالیات براساس ریزداده های اقتصادی مودیان است و بر اساس آن، تمامی اطلاعات و دیتاهای مربوط به فعالیت اقتصادی مودیان از دستگاههای ذیربط اخذ و در سازمان امور مالیاتی کشور مورد استفاده و پردازش قرار می گیرد. در حقیقت اطلاعاتی که توسط دستگاههای ذیربط در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد، اطلاعاتی غیرقابل کتمان و غیرقابل انکار هستند که براساس آن، مالیات به صورت عادلانه و منصفانه تعیین می شود. سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به این اطلاعات، به صورت عادلانه و منطقی و بر اساس قوانین، اظهارنامه پیش فرض مودیان را تولید و به آنان ارایه می دهد و به دلیل واقعی بودن اطلاعات و وجود اسناد و مدارک معتبر، امکان اعتراض و اختلاف میان مودی و سازمان مالیاتی به کمترین میزان کاهش می یابد.

نظام مالیاتی هوشمند می تواند بهترین راهکار برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور باشد.چرا که در چارچوب نظام مالیاتی هوشمند، تمام فعالیتهای اقتصادی و معاملات کشور به سامانه های نظام مالیاتی کشور متصل خواهند شد و نظام مالیاتی به عملکرد و فعالیت واقعی مودیان اشراف کامل خواهد داشت. با هوشمندسازی نظام مالیاتی، تشخیص‌ مالیات براساس اطلاعات واقعی و مستندات قطعی انجام گرفته و مالیاتستانی به سمت عدالت محوری هر چه تمام‌تر سوق مییابد و وضعیت نظام مالیاتی از شکل سنتی و تشخیص‌ علیالراس به سمت تشخیص‌های جامع، قابل‌اعتماد، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های زندگی مردم خواهد رفت. هوشمندسازی نظام مالیاتی منجر به شفاف‌سازی اقتصادی می‌شود و اقتصاد شفاف نیز عدالت اقتصادی، بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی را به دنبال دارد.

تصاویر
  • هوشمندسازی نظام مالیاتی
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: