X

گزارش فرار مالیاتی

/ارتباط با ما/گزارش فرار مالیاتی

گزارش فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

شهروند گرامی، در صورت اطلاع از فرار مالیاتی، می توانید از طریق این درگاه اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایید.
از همکاری شما در احقاق حقوق دولت سپاسگزاریم.

Loading
  • جزئیات گزارش فرار مالیاتی